SkyPod eco mountain resort

Публічний Договір про надання послуг Skypod Eco Mountain Resort
Цей Публічний договір (далі за текстом - “Договір”) визначає порядок надання та отримання послуг бронювання готелів, регулює відносини між Гостем, Готелем та Центром бронювання. В розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором.
У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:
Споживач (Гість) - фізична особа або юридична особа (в т.ч. фізична особа-підприємець), яка виявила бажання скористатися послугами бронювання, уклала Договір з Центром бронювання та належним чином виконує умови Договору.

Центр бронювання (https://skypod.com.ua/) - особа, яка належним чином зареєстрована та надає агентські послуги з реалізації туристичних послуг. Центр бронювання здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичних послуг суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг, і здійснює діяльність згідно 79:11 КВЕД: 2010 - діяльність туристичних агентств. Центр бронювання діє від імені, в інтересах і за дорученням Готелів на законних підставах.

Готель - фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає послуги по розміщенню та проживанні у Засобах розміщення.

Засоби розміщення - готелі, агроготелі, аквателі, апартамент-готелі, бази відпочинку, ботелі, будинки відпочинку, гостьові будинки, готельно-офісні центри, гуртожитки, дитячі табори, кемпінги, клуб-готелі, конгрес-готелі, конгрес-центри, бізнес-центри, круїзні судна, курортні готелі, мотелі, готелі-люкс, готелі-резиденції, палац-готелі, пансіонати, профілакторії, санаторії, табори праці та відпочинку, туристичні бази, туристичні комплекси, туристичні потяги, гірські притулки, флотелі, хостели, молодіжні готелі, бунгало, гостьові квартири, гостьові кімнати, дачі, каравани, збірно-розбірні каравани, каравани-будиночки, котеджі, намети, намети-причіпи, сільські будинки, фермерські будинки та інші засоби тимчасового проживання.
Загальні положення:
Центр бронювання здійснює господарську діяльність за допомогою інтернет-сайту домену https://skypod.com.ua/, а також через call-центр (разом іменовані — https://skypod.com.ua/) по реалізації туристичних послуг з готельного обслуговування суб'єктів туристичної діяльності, а також господарську діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг відповідно до 79: 11 КВЕД: 2010 рік — діяльність туристичних агентств;
Зазначений Договір є публічною офертою (офіційною пропозицією) Центру бронювання. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Споживачем (Гостем). Цей Договір може бути на розсуд Гостя укладений (акцептований) одним із таких способів:
а)Шляхом його підписання Гостем або уповноваженими представниками Гостя і Центру Бронювання;
б)Шляхом подачі заявки на бронювання послуги готельного обслуговування і здійснення оплати на користь Центру Бронювання або Готелю. Здійснюючи бронювання, Гість підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, згоден і приймає умови Даного Договору.

1.     Предмет договору
1.     На умовах, визначених цим Договором, Центр Бронювання зобов'язується забезпечити надання Гостю згідно його заявці туристичної послуги з підбору, бронюванню номера в Засобі розміщення та послуги з готельного обслуговування, в тому числі по проживанню (розміщення) і супутніх послуг (далі — туристичні послуги), а Гість зобов'язується оплатити надані послуги безпосередньо Готелю, або Центру бронювання.
2.     Гість планує скористатися туристичними послугами з готельного обслуговування.

2.     Сума і порядок оплати (Сума туристичного обслуговування і порядок оплати)
1.     Ціна туристичних послуг вказана в заявці на бронювання і в Акті заселення (ваучері).
2.     Належна до сплати сума визначається виходячи зі встановлених Готелем цін. Оплата Туристичних послуг здійснюється Центру бронювання за дорученням та на користь Готелю на підставі виставленого рахунку та в термін, зазначений в рахунку або в момент заселення в Готель залежно від умов бронювання.
3.     Ціна туристичних послуг з готельного обслуговування включає в себе вартість проживання, встановлену Готелем і вартість інших додаткових послуг, які входять у вартість номера. У разі несплати або неповної оплати Гостем суми зазначеної в рахунку, цей Договір вважається неукладеним, а заявка (замовлення) Гостя — анульованою.
4.     У разі необхідності попередньої оплати відповідно до умов бронювання, оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Центру Бронювання, що приймає кошти за дорученням та від імені Готелю, при цьому датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Центру Бронювання.


3.     Права і обов'язки сторін
1.     Центр бронювання зобов'язується:
1.     Погодити заявку з Готелем і оформити бронювання номера згідно уподобань Гостя.
2.     Перерахувати суму за проживання Готелю в разі, коли потрібна передоплата і Гість її зробив.
3.     Надати Гостю після надходження оплати туристичних послуг Центру Бронювання з бронювання готелів — Акт заселення (ваучер).
4.     Надати на вимогу Гостя бухгалтерський пакет документів після оплати і надання туристичних послуг.
2.     Гість зобов'язується:
1.     Своєчасно оплатити туристичні послуги в порядку, визначеному п.п. 2.3., 2.4. цієї угоди.
2.     Самостійно відшкодувати збитки, завдані Готелю.
3.     Своєчасно і в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування.
3.     Гість має право отримати:
- обумовлений цим Договором комплекс послуг;
- об'єктивну і повну інформацію про статус замовлення в Центрі Бронювання.


4.     Відповідальність сторін та звільнення від відповідальності
1.     У разі несвоєчасного виконання Гостем зобов'язань, передбачених п.п. 2.1., 3.2. цього Договору, Центр бронювання не несе відповідальності за несвоєчасне і / або неповне виконання послуг за цим Договором.
2.     Центр Бронювання виступає представником Готелю та приймає на себе відповідальність за послуги підбору та бронювання готелів і, за необхідності, за дорученням та на користь Готелю приймає оплату за проживання від Гостя і переводить грошові кошти за проживання Гостя в Готель. Відповідальність за надання послуг з готельного обслуговування, формування умов ануляції та оформлення повернень несе Готель в повному обсязі. Центр Бронювання звільняється від відповідальності надання послуг з готельного обслуговування Готелем.
3.     Гість несе відповідальність за правильність оформлення та достовірність наданої Центру бронювання інформації, необхідної для бронювання; а також за дотримання умов бронювання, в тому числі ануляції і заїзду.
4.     Всі претензії щодо якості та обсягу наданих туристичних послуг з готельного обслуговування пред'являються Гостем безпосередньо Готелю.
5.     Здійснюючи бронювання на сайті або через клієнт-менеджера по телефону, Гість самостійно приймає рішення по варіанту Готелю із запропонованих варіантів Готелів на сайті чи клієнт-менеджером по телефону, та несе відповідальність за обраний варіант Готелю та дотримання умов бронювання.
6.     Термін і порядок ануляції бронювання в кожному конкретному випадку встановлює сам Готель. Ці умови вказуються в Акті заселення для Гостя і є обов'язковими як для Гостя так і для Центру бронювання.
7.     Повернення коштів готелем немає,є тільки перенесення дат при попередженні не менш ніж за 7 днів при форс мажорних обставинах.


5.     Порядок вирішення спорів
1.     Всі суперечки, пов'язані з виконанням цього Договору, сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості — в суді за відповідною підсудністю.

6.     Термін дії договору та інші умови
1.     Дія Договору припиняється виконанням сторонами своїх зобов'язань відповідно до його умов або за взаємною згодою сторін.
2.     Гість і його уповноважені особи, які підписали цей Договір, підтверджують, що всі надані в Даному Договорі, заявці персональні дані Гостя і уповноважених осіб Гостя є правильними, і висловлює свою згоду на те, що Центр Бронювання має право обробляти всі персональні дані осіб, надані в цьому Договорі та заявці, передавати персональні дані третім особам з метою надання послуг за цим Договором, в тому числі Готелі, а також використовувати особисті дані для відправки комерційних повідомлень і пропозицій. Гість і його уповноважені особи підтверджують, що вони повідомлені, що персональні дані включені в базу даних Центру Бронювання, про їхні права, порядок отримання інформації та місцезнаходження бази даних.
3.     Центр Бронювання повідомляє Гостю інформацію, передбачену цим договором за допомогою телефону та e-mail. Гість підтверджує, що він несе всі ризики, пов'язані з неможливістю повідомлення Гостя із зазначених засобів зв'язку.
4.     Центр Бронювання має право використовувати адресу електронної пошти Гостя для регулярної відправки на нього листів рекламного, інформаційного та розважального характеру. При цьому Гостю надається право відмовитися від отримання даних листів у будь-який момент.
5.     Акцептуючи цей договір, Гість підтверджує, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на укладання договору від імені всіх осіб, які прямують з Гостем, що він і наступні з ним особи ознайомлені з усією інформацією.

7.     Інші умови
1.     Чітке дотримання умов даного Договору є обов’язковим для Центру бронювання та Гостя.
2.     Уклавши даний Договір Гість гарантує Центру бронювання що:
3.     Гість має всі права, які необхідні для укладання даного Договору та отримання туристичних послуг в Засобах розміщення.
4.     Надає однозначну згоду на отримання від Центру бронювання та уповноважених ним осіб повідомлень, у тому числі електронних повідомлень, телефонних дзвінків та СМС повідомлень, що стосуватимуться замовлених послуг, акцій, профілактичних робіт, аварій та іншої інформації, пов’язаної з виконанням даного Договру.
5.     Надає однозначну згоду на те, що Центр бронювання має право в односторонньому порядку без згоди та попередження Гостя змінювати умови даного Договору.
6.     Надає згоду на відступлення права вимоги щодо заборгованості за послуги, надані за цим Договором без повідомлення Гостя.
7.     З усіма умовами, перерахованими в цьому Договорі я і особи, що проживають зі мною згодні і зобов'язуємося їх дотримуватися. Мною (нами) отримана вся необхідна, доступна і достовірна інформація про умови готельного обслуговування за Договором.