SkyPod eco mountain resort

Політика конфіденційності. SkyPod eco mountain resort.

Політика конфіденційності

Ця угода про конфіденційність розроблена відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" і інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові стосунки, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя і правом на самовираження. SkyPod eco mountain resort піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих протиріч і непорозумінь підготувало цю Угоду про конфіденційність(політику конфіденційності), далі по тексту - "Політика конфіденційності", і умови користування веб-сайтом SkyPod eco mountain resort - далі по тексту - "сайт". Будь ласка, уважно прочитайте цю сторінку, оскільки інформація, викладена на ній є важливою для Вас як для Користувача сайту.1.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.1. "Адміністрація сайту інтернет-магазину(далі - Адміністрація сайту) " - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені SkyPod eco mountain resort які організовують обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. "Персональні дані" - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної або визначуваної фізичної особи(суб'єктові персональних даних).

1.1.3. "Обробка персональних даних" - будь-яка дія(операція) або сукупність дій(операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення(оновлення, зміна), витягання, використання, передачу(поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалений знищення персональних даних.

1.1.4. "Конфіденційність персональних даних" - обов'язкове для дотримання Адміністратором або що іншим, що отримало доступ до персональною цією особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. "Користувач сайту SkyPod eco mountain resort - особа, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і що використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. "Cookies" - невеликий фрагмент даних, що відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP- запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. "IP-адрес" - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій по протоколу IP.


2.ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користуючись сайтом або придбаваючи товар, пропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації і/ або оформленні купівлі, користувач підтверджує, що дає згоду SkyPod eco mountain resort і уповноваженим їм особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрація сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення(оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, вказаних в анкеті, в цілях заходів, спрямованих на формування бази цих учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі по мережах електрозв'язку, включаючи напрям SMS- повідомлень і електронних листів, до відгуку такої згоди.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але, не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.

2.4. Персональні дані, дозволені до обробки у рамках справжньої Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. ПІБ Користувача;

2.4.2. контактний телефон Користувача;

 2.4.3. адреса електронної пошти(e - mail);

2.4.4. адреса доставки Товару;

2.4.5. місце проживання Користувача.


3.ЦІЛІ ЗБОРУ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНЫХ

 3.1. Персональну інформацію Користувача SkyPod eco mountain resort використовує в наступних цілях:

3.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті інтернет-магазину, для оформлення замовлення і(чи) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з SkyPod eco mountain resort

3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

3.1.3. надання Користувачеві Сервісів, що персоналізуються;

3.1.4. зв'язки з Користувачем, у тому числі напрям повідомлень, запитів і інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

3.1.5. поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;

3.1.6. надання інформації про товари, послуги, SkyPod eco mountain resort, що реалізовуються, про рекламні акції, SkyPod eco mountain resort, що проводяться, відповідей на запити, а також виконання SkyPod eco mountain resort своїх зобов'язань перед споживачами товарів(послуг);

3.1.7. проведення статистичних і інших досліджень на основі знеособлених даних.


4.КАТЕГОРІЇ ЗБИРАНИХ ДАНИХ

4.1.Категорії Персональних даних, збір яких здійснює сайт(самостійно або за посередництва третіх осіб), включають: Файли "cookie" і Дані про використання мережевих ресурсів.

 4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати сайт при його використанні. Якщо не вказане інше, сайт -(-000-0-) - використовує файли "cookie"(чи інші засоби відстежування) для ідентифікації Користувачів і запам'ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно в цілях надання послуги, що вимагається Користувачеві.

4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, яких вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання Даних Власникові.


5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНЫХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. 5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті SkyPod eco mountain resort включаючи доставку Товару.


5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на СайтіSkyPod eco mountain resort включаючи доставку Товару.


6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Користувачі мають право у будь-який час дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані, і можуть звертатися до Адміністрації сайту, щоб упізнати їх зміст і походження, перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити, анулювати, оновити або виправити або перетворити у формат, що забезпечує анонімність, або блокувати будь-які дані, що зберігаються порушуючи закон, а також виступити проти їх обробки по усіх без виключення законних підставах. Відповідні запити слід направляти Администарции сайту за адресою, вказаною в контактних відомостях на сайті.


7. ПОЛІТИКА

Відносно ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких - cookie- файли. Це дані, які веб-сайт може відправити вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Cookie- файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів(наприклад, для виміру кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), виявлення найцікавіших і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації і користування сайтом, без збору якої-небудь персональної інформації. Також cookie- файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі досвіду взаємодії користувача, що вже мається, з сайтом і його перевагами. З часом ця інформація дозволяє поліпшити призначений для користувача досвід.


8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 8.1.SkyPod eco mountain resort вживає необхідні організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на сайт SkyPod eco mountain resort. Якщо по посиланнях, розміщених на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, інтернет-магазин за його дії відповідальності не несе.

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду у зв'язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежно. Користувач обізнаний про те, що Администарция сайту може бути вимушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.


9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ Про ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

9.1. Окрім інформації, що міститься в справжніх правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачеві за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору і обробки Персональних даних.

9.2. В цілях забезпечення роботи сайту і його технічного обслуговування, сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами(системні журнали), або використати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP- адреса).


10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1.Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

10.2.Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності.

 10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними в Правила, Користувач повинен припинити користуватися сайтом і може зажадати, щоб Адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані.